[giaban] Thỏa thuận [/giaban] [chitiet]

💰 Giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Vị trí: Quận Đống ĐaHà Nội

💰 Giá: Thỏa thuận
Diện tích: 250 m²
Vị trí: Quận Đống ĐaHà Nội

💰 Giá: 130 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Vị trí: Quận Đống ĐaHà Nội

💰 Giá: 75 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Vị trí: Quận Đống ĐaHà Nội

💰 Giá: 28 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Vị trí: Quận Đống ĐaHà Nội

💰 Giá: 600 Triệu/tháng
Diện tích: 210 m²
Vị trí: Quận Đống ĐaHà Nội

💰 Giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Vị trí: Quận Đống ĐaHà Nội

💰 Giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m²
Vị trí: Quận Đống ĐaHà Nội

💰 Giá: 28 Triệu/tháng
Diện tích: 35 m²
Vị trí: Quận Đống ĐaHà Nội

💰 Giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Vị trí: Quận Đống ĐaHà Nội

💰 Giá: 10000 USD/tháng
Diện tích: 90 m²
Vị trí: Quận Ba ĐìnhHà Nội

💰 Giá: 45 triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Vị trí: Quận Đống ĐaHà Nội

💰 Giá: 12  USD/m2/tháng
Diện tích: 120 m²
Vị trí: Quận Đống ĐaHà Nội

💰 Giá: 20  USD/m2/tháng
Diện tích: 150 m²
Vị trí: Quận Đống ĐaHà Nội

💰 Giá: 17  USD/m2/tháng
Diện tích: 190 m²
Vị trí: Quận Đống ĐaHà Nội

💰 Giá: 60 triệu/tháng 
Diện tích: 80 m²
Vị trí: Quận Ba ĐìnhHà Nội


[/chitiet]

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC THỦ ĐÔ

Call/sms/zalo/viber: O976.222.111

Trụ sở chính: 30B Bà Triệu - Hà Nội

Email: info@diaocthudo.com

Website: http://diaocthudo.com